Zahradní a krajinářská výstavba

Funkční, ekologické a hospodárné v parcích a na cestách
» PLAZADUR «

Stavební materiály

Tvorba mlatových pochozích cest vodopropustnými vrstvami z přírodního kamene

» KRESKALIT «

Sportovní povrchy

Zatížitelná vegetační vrstva pro objízdné plochy a občasné příjezdové cesty

» BERGOLIT «

Povrchy pro tenis

Materiál pro horní podkladovou vrstvu vodopropustných přírodních povrchů

» HYDRALIT «

Jezdecké povrchy

Průmyslový substrát pro prokořitelný prostor stromů

KRESKALIT

Zatížitelná nosná vegetační vrstva pro objízdné plochy a občasné příjezdové cesty


Při navrhování vegetačních ploch na veřejných plochách a v parcích, na viditelných objektech nebo na místech konání venkovních akcí se stále častěji objevuje požadavek na ozelenění ploch, které jsou občasně nebo zčásti používané jako příjezdové komunikace. Oproti uzavřeným plochám, např. asfaltu nebo betonu, u kterých je neprodyšný povrch a výměna vzduchu, přívod vody a živin jsou značně omezeny, umožňuje KRESKALIT plošné vsakování dešťových srážek. Nejsou nutné žádné dodatečné odvody a regulace vody, což ulevuje také kanalizačnímu systému a přispívá k obnově spodních vod. Při vsakování dochází k filtraci vody zemními organismy; tvoří se nová podzemní voda. Také nároky na údržbu štěrkových trávníků nejsou vyšší než u ostatních zelených vegetačních ploch. Přitom je tato realizace estetickým obohacením obrazu města, protože tyto zpevněné části ploch porostlé vegetací se nijak opticky neliší od ostatních zeleně a navíc díky prodyšnému povrchu pozitivně ovlivňují mikroklima.

KRESKALIT jsou zpevněné ozelenitelné povrchové plochy s nízkým zatížením dopravou, popř. klidovou dopravou, jako např. periodicky používaná parkoviště, příjezdové cesty pro požární techniku nebo zřídka přejížděné vedlejší plochy.

KRESKALIT zvláštní průmyslová směs z vysoce kvalitních, vytříděných tvrdých hornin, např. lávy, hlubinných písků, vodu vázajících stavebních štěrků, a organických substrátů jako svrchní zemina a kompost. Díky speciálnímu složení není nutné před zasetím trávy přidávat další svrchní zeminu. Speciální složení jedno a dvouvrstvých vegetačních směsí, které odpovídají požadavkům normy FLL, je možné použít pro všechny uvažované druhy zatížení a různorodá stavební díla.


KRESKALIT – krátký přehled

  • ozelenitelné zpevněné plochy – vhodné nejlépe pro zřídka používané příjezdové plochy
  • pevné při zatížení a přesto vodopropustné – bez povrchového sléhání
  • průmyslová směs štěrkového trávníku z vybraných minerálů – estetická a současně ekologická, s nízkým obsahem solí, porézní, s vysokým stupněm celkové porézností
  • vodopropustný štěrkový trávník umožňující přirozené vsakování vody bez dalších nákladů na kanalizační odvodnění
  • nenáročná údržba s nízkými náklady