Zahradní a krajinářská výstavba

Funkční, ekologické a hospodárné v parcích a na cestách
» PLAZADUR «

Stavební materiály

Tvorba mlatových pochozích cest vodopropustnými vrstvami z přírodního kamene

» KRESKALIT «

Sportovní povrchy

Zatížitelná vegetační vrstva pro objízdné plochy a občasné příjezdové cesty

» BERGOLIT «

Povrchy pro tenis

Materiál pro horní podkladovou vrstvu vodopropustných přírodních povrchů

» HYDRALIT «

Jezdecké povrchy

Průmyslový substrát pro prokořitelný prostor stromů

BERGOLIT

Ideální vodopropustná podkladová vrstva pod přírodní mlatové povrchy


Pro správnou vodopropustnost je nutné pod horní krycí vrstvu použít vhodnou podkladovou nosnou vrstvu, která plní důležité funkce v celém systému. To jsou takové, které spolupůsobí s krycí vrstvou, ale také vlastní stavebně-fyzikální, jako vodopropustnost, zásobárna vody, zatížitelnost, stálost, které musí podkladová vrstva plnit.

Aby mělo celé dílo požadované vlastnosti, je nutná správná funkčnost a součinnost všech jednotlivých vrstev. Aby se přenášelo zatížení horní vrstvy do podkladu a trvale fungovalo předávání vlhkosti. Musí být zajištěn odvod nadbytečné srážkové vody z povrchu směrem dolů, a při suchu předávání zadržené vody opět k povrchu, aby byla zajištěna dostatečná pevnost povrchu a snížena prašnost. Musí být také minimalizovány škody způsobené mrazem.

BERGOLIT se výborně hodí pro podkladovou nosnou stabilizační vrstvu. Díky jeho různým barevným variantám je BERGOLIT ideální stavební materiál pro vodou vázané povrchy cest a sportovních ploch.

BERGOLIT od tegry je vyráběn na vlastních moderních zařízení. Dlouholeté zkušenosti s realizací vodou pojených povrchů se odráží v speciální receptuře BERGOLITu zrnitosti 0/16, který odpovídá také požadovaným normativům.


BERGOLIT – krátký přehled

  • ekologicky šetrný produkt z přírodních materiálů
  • výborné stavebně-fyzikální vlastnosti pro podkladové nosné / stabilizační vrstvy
  • vysoká schopnost vázat vodu
  • vodopropustnost, nosnost, stálost
  • dodávaná zrnitost 0/16 mm
  • nízká hmotnost – nízké přepravní náklady