Jezdecké povrchy

Moderní jezdecký sport dnes vyžaduje optimální ustájení s dobrou možností pohybu pro chov spokojeného, výkonného a zdravého koně. V moderní jízdárně současnosti nemůže být kolbiště vytvořeno pouze rozsypáním písku.

Díky dnes dostupným vysoce kvalitním speciálním křemičitým pískům je možné síly působící na kopyta koně optimálně tlumit a dokonce pružně vrátit. Tím dochází k šetření pohybového aparátu koně; základního předpokladu pro správnou dynamiku a přirozený výraz při pohybu koně.

Více než 15 let je firma tegra zavedeným dodavatelem systému jezdeckého povrchu EBBE & FLUT®, který se u mnoha chovatelů koní prosadil jako optimální řešení pro moderní jezdecký povrch. Umožňuje regulovat vlhkost horní nášlapné vrstvy pomocí přívodu a odvodu spodní vody. Venkovní pískové kolbiště může být zhotoveno také způsobem TOPDRAIN, kdy je na pevné desce s mírným sklonem položena vrstva vybraného křemičitého písku.

Tegra dále nabízí také přídavné látky pro zlepšení vlastností jezdeckých povrchů a zařízení na údržbu kolbišť.

 


Ebbe&Flut

Ebbe&Flut

Systém jezdeckého povrchu s automatickou regulací vlhkosti

Více než 15 let je firma tegra zavedeným dodavatelem systému jezdeckého povrchu EBBE & FLUT®, který se u mnoha chovatelů koní prosadil jako optimální řešení pro moderní jezdecký povrch.

Tento systém nabízí za každého počasí optimální, a především stabilní jezdecké podmínky, díky jeho vyvinuté technice spodního přívodu a odvodu vody. Tím je možné individuálně regulovat vlhkost nášlapné vrstvy a udržet ji na stálé úrovni.

Z přírody víme, že povrch mořského písku zůstává v důsledku opakujícího se efektu odlivu a přílivu při přelévání vodou stále ve stejném pevném stavu. Dokud písek zůstává vlhký, udržuje si svoji stabilitu. Může být zatěžován, a energii částečně vracet zpět.

Výhoda tohoto přírodního fenoménu je převzata a vlastnosti dále optimalizovány do systému pro jezdecký povrch tegra EBBE & FLUT®, u kterého je úroveň vody nejen udržována na stabilním stavu, ale je možné ji i automaticky regulovat.

Je-li nášlapná vrstva příliš vlhká, je z ní voda plně automaticky odčerpána („Ebbe“-odliv); v případě přílišného sucha je voda dle potřeby dodána („Flut“-příliv). Tím dosahuje povrch tegra EBBE & FLUT® téměř ve všech oblastech použití optimálních vlastností povrchu, a také je trvale udržuje.


Systém jezdeckého povrchu s automatickou regulací vlhkosti


TopDrain

Ebbe&Flut

Speciální nášlapná vrstva s odvodněním povrchu

Skladba jednotlivých vrstev tohoto jezdeckého systému pro venkovní kolbiště je tvořena nosnou vrstvou, voděodolnou stabilní dělící vrstvou, a pak nášlapnou horní vrstvou. Pro nášlapnou vrstvu se používá zcela speciální, jemný, přírodní písek s vysokou celistvostí, který díky jeho složení a sklonem spodní vrstvy umožňuje odvod srážkové vody z celého systému.

Tímto způsobem může být kolbiště vybudováno zpravidla bez nutnosti přesunu většího množství zeminy, který bývá jinak nutný při výstavbě ostatních dvoj či třívrstvých systémů. Je možné také částečně využít místních terénních podmínek.

TOPDRAIN je proto ekonomická varianta výstavby kvalitního kolbiště z osvědčeného přírodního písku – doporučovaná především pro venkovní jízdárny, které chtějí realizovat kolbiště s nízkými náklady. Údržba takto postaveného hřiště je však náročnější.


TOPDRAIN přehled

  • Systém pro venkovní kolbiště s praktickým odvodněním povrchu.
  • Nášlapná vrstva ze speciálního jemného přírodního písku s vysokou zhutnitelností
  • Výstavba nevyžaduje vysoké náklady, většinou bez nutnosti větších přesunů zeminy.
  • Systém má vyšší nároky na údržbu